آدرس : تهران، خیابان ستارخان، نرسیده به خیابان باقرخان
کوچه آفرند، بعد از تقاطع فرزین، پلاک 22 طبقه سوم
تلفن :  ثابت : 65534604 - 65519359- 021
تلفن همراه : 09123005619 -  09121259904 

عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

شرکت جهان ترافیک تولید کننده انواع تابلو بازدارنده یا انتظامی و... می باشد که توانسته است با کمک واد اولیهدرجه یک به تولید انواع تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی بپردازد و نیاز افراد یک جامعه را به داشتن شهری ایمن و مجهز پاسخگو باشد.

تولید کننده تابلوی ترافیکی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

در این علامت عبور هرگونه خودرو سواری و عبور موتور در مسیری که تابلو نصب شده است ممنوع می باشد و عدم رعایت به آن جرم محسوب می شود و جریمه ای در برخواهد داشت.
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

 تابلوهاي حکم کننده و بازدارنده 

این گونه علائم شکل دایره با حاشیه اي به رنگ قرمز و زمینه سفید و تصاویر و نقش ها به رنگ مشکی می باشند و براي استفاده کنندگان از راه، محدودیت و ممنوعیت ایجاد می نمایند و به راننده دستور می دهد که چه کار باید بکند و چه کار نباید بکند و عدم اجراي دستور و پیام این نوع تابلوها در رانندگی مستوجب اعمال قانون می باشد از استثنائات اینگونه تابلوها(از نظر شکل) تابلو رعایت حق تقدم عبور که به شکل مثلث واژگون رأس پایین و قاعده بالا و تابلو ایست که به شکل هشت ضلعی می باشد. تابلوهاي راهنمایی و رانندگی به عنوان بخشی از تجهیزات کـنترل ترافـیک نقش ایمن سازي سواره روهاوهدایت هرچه بهتررانندگان رابرعهده دارند. توجه بـه ایـن تابلوها که نشانه هاي نمادین قوانین و مقررات عبور و مرور هستندالزامی است، این علائم به مادستورالعمل رانندگی صحیح رانشان می دهند.

فروش علائم راهنمایی و رانندگی

این علایم راهنمایی و رانندگی درباره کاری که رانندگان باید انجام دهند دستور می دهد و در مورد کاری که نباید انجام دهند هشدار می دهند. محل نصب این گونه تابلوها در نقطه شروع محدودیت میباشد. ماهیت دستوری این علائم گاهی درهمان نقطه و بعضا در فاصله مشخص (مثل توقف ممنوع) و یا در طولی از محور بوده و با علامت پایان آن تابلو، محدوده اعمال شده خاتمه میابد.
تولید کننده تجهیزات ترافیکی

فروش تابلوی ترافیکی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع 

شرکت جهان ترافیک تولید کننده تجهیزات ترافیکی پرکاربرد و حائز اهمیت با بالاترین کیفیت و میزان کارایی توانسته است محصولات تولیدی خود را در داخل و خارج کشور به فروش برساند. برای خرید هر گونه تجهیزات ترافیکی از جمله تابلوهای ترافیکی می توانید با شماره هایی که در سایت قرار داده شده است تماس حاصل نمایید.